top of page
Návrhy rodinných domov novostavieb a rekonštrukcií
 

-vo forme architektonickej štúdie spracovávame do 20 pracovných dní.

-počas procesu tvorby vznikajú viaceré alternatívy dispozičného riešenia rodinného domu.

-výsledkom štúdie je spracovanie elaborátu vo formáte A3, ktorý od nás obdrží každý klient v dvoch vyhotoveniach.

-bližšie informácie o cene za štúdiu rodinného domu nájdete    .

Projekty rodinných domov novostavieb a rekonštrukcií
 

-na základe architektonickej štúdie spracovávame projekt do 30 pracovných dní.

-projekt sa počas procesu tvorby koordinuje s profesnými časťami statiky, požiarnej ochrany, tzb, kúrenia a elektroinštalácie.

-na základe zapracovania pripomienok profesií vzniká projekt, ktorý je klientovi vyhotovený v šiestich paré.

-bližšie informácie o cene za projekt rodinného domu nájdete    .

Realizácia rodinných domov
 

-po spracovaní projektu vieme zabezpečiť realizáciu rodinného domu na kľúč.

-spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú murovanými stavbami a výstavbou drevostavieb.

-vieme zabezpečiť cenové ponuky od viacerých dodávateľov pre ich správny výber.

-v prípade ďalších informácií, vyplňte prosím formulár nižšie s konkrétnou otázkou.

Interiér

-zabezpečujeme aj spracovanie návrhov a projektov interiérov.

-spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú realizáciou nábytkov na mieru.

-vieme zabezpečiť cenové ponuky od viacerých dodávateľov pre ich správny výber.

-v prípade ďalších informácií, vyplňte prosím formulár nižšie s konkrétnou otázkou.

Your details were sent successfully!

bottom of page