top of page

Pack display Philip Morris

12/2012​​

Pack display je navrhovaný pre umiestnenie do prevádzky reštaurácie RIO v Bratislave. ​Riešenie pozostáva z dvoch základných častí, a to bloku vrstveného skla vyrezanými formami lepeného na seba transparentným lepidlom a vyberacím elementom z umelého kameňa s priestorom pre umiestnenie produktu.

Knižnica Bratislava

06/2012​​

Knižnica Praha

02/2011​​

Policová zostava v riešenom byte je ohraničený priestor vymedzený nikou. Pri tvorbe bol aplikovaný VORONOI diagram. Tento diagram vznikol náhodným rozmiestnením určitého počtu bodov, ktorý sa odvíjal od počtu buniek a teda priestorov uskladnenia budúcej policovej zostavy. Dominantnou je iba centrálna časť celej zostavy, v ktorej je umiestnená TV.

Podhľad kostola

10/2009

bottom of page