top of page

“VYTVÁRAŤ funkčné, hravé, flexibilné a ekologicky priateľné prostredie spĺňajúce požiadavky investora, PREKVAPOVAŤ kreatívnymi a originálnymi nápadmi, UKÁZAŤ priestor ,,inak,,"                                                                                                                                  ARCHHOLIKS

Ing. arch. Michal TARTAĽ

*1984 Prešov

*2008 FA STU Bratislava

*2005 1. miesto Cena prof. Hrušku
*2005 Cena prof. Karfíka
*2005 Súťaž ,,Nízko energetický dom,, - odmena
*2005 Súťaž HUECK ,,Aluminium and glass in architecture,, - odmena
*2006 Súťaž XELLA ,,Sport and Leisure facilities at the Danube river dam,, -   

​            odmena
*2006 Súťaž WIENERBERGER ,,Polyfunkčné centrum Rača,, - 1. miesto
*2006 Súťaž ,,Urban-space Piešťany,, - 2. miesto
*2008 Súťaž ,,Nízko energetický dom,, - 3. miesto

 

*1984 Martin

*2008 FA STU Bratislava

*2005 Cena prof. Karfíka
*2005 Súťaž ,,Nízko energetický dom,, - odmena
*2005 Súťaž HUECK ,,Aluminium and glass in architecture,, - odmena
*2006 Súťaž XELLA ,,Sport and Leisure facilities at the Danube river dam,, -    

            odmena
*2006 Súťaž WIENERBERGER ,,Polyfunkčné centrum Rača,, - 1. miesto
*2006 Súťaž ,,Urban-space Piešťany,, - 2. miesto
*2008 Súťaž ,,
Nízko energetický dom,, - 3. miesto
*2008 diplomový projekt nominovaný na Cenu prof.Lacka

Ing. arch. Jana TARTAĽOVÁ

bottom of page